Násobíme - slovní úlohy

Pozorně si přečti dvě slovní úlohy. Obě úlohy postupně vyřeš.
Obchodník chtěl za 3 kg třešní 30 Kč. Kolik stál 1 kg třešní? Kolik korun zaplatil Filip za 5 kg třešní?
3 kg třešní stojí ......
1 kg třešní ..... = 30
Kilogram třešní stojí Kč.
5 kg třešní ..... =
Filip zaplatil Kč.

Do kbelíčku se vejdou 4 litry vody. Kolik vody se vejde do 7 kbelíčků? Do kolika kbelíčků se vejde 20 litrů vody?
1 kbelíček ...... litry
7 kbelíčků ...... =
Do sedmi kbelíčků se vejde litrů vody.
20 litrů vody ....... =
Dvacet litrů vody se vejde do kbelíčků.