Slovní druhy

Názvy slovních druhů seřaď za sebe ve správném pořadí.