Slovní druhy

Názvy slovních druhů přiřaď ke správným číslům podle jejich pořadí.