Přídavná jména

K podstatným jménům přidej slova, která označují, jaká mohou podstatná jména být.