Psaní souhlásek na konci slov

z_.jpgDo slov postupně doplňuj souhlásku ž nebo š. Zdůvodňuj si jiným tvarem slova nebo příbuzným slovem.s_.jpg
bdělá strá
už domů
brzy napi
dědeček má ple
drůbe na dvoře
dřevěný kří
gulá s knedlíkem
hluboká kalu
jsem poblí
ko na odpadky
kostelní vě
le je opak pravdy
listono nosí dopisy
loupe peněz
malá my
mladý mu
mohutný mro
proutěný ko
zajímavá soutě
spolužák Tomá