Psaní souhlásek uvnitř slov

d.jpgDo slov postupně doplňuj souhlásku d nebo t. Zdůvodňuj si jiným tvarem slova nebo příbuzným slovem.t.jpg
barevné kvíky
mrkev karoka
dlouhá poháka
dlouhé pravíko
drsné nebo hla
dřevěná buka
hlaká mouka
hromáka dříví
je to chu
je ve zmaku
je v pořáku
jídlo v žaluku
kovová záka
kroký hřebec
lení medvěd
malá Kaka
kamaráka Miláka
naše zahráka
opadává omíka
ptačí buka