Psaní souhlásek na konci i uvnitř slov

Do slov postupně doplňuj vynechané souhlásky. Zdůvodňuj si jiným tvarem slova nebo příbuzným slovem.
Zaseli jsme mrkev karoku. Zaplatili jsme si nocle v hotelu. Zápa slunce je úchvatný.
Zamete podlahu v kuchyni. Zalo si účet u banky. Zahote všechny kameny.
Zadřel jsem si tříku do prstu. Za vesnicí je plno kopři. Z rány mi teče kre.
Z písemky nechci dostat pěku. Vzal si s sebou luk a ší. Vyrobím si oště.
Vyrobili jsme siru. Vyprávění je příliš kráké. Vyplníme platební příka.
Vypěstoval chutný salá. Vynále auta byl velký obje. Vů se senem už jede.
Vstaň a bě k oknu. Vra se brzy ze školy. Vozoka je dnes kluká.