Psaní souhlásek na konci i uvnitř slov

Do slov postupně doplňuj vynechané souhlásky. Zdůvodňuj si jiným tvarem slova nebo příbuzným slovem.
V telefonu se ozval příjemný hla. V sobotu zajdeme na městský tr. V sešitě vynecháme řáku.
V sedm večer bute doma. V safari běhalo několik žira. V potoce plave pstru.
V pokojíčku je níká židlička. V parku se prochází heká díka. V obchodě koupím čerstvý tvaro.
Domů jsme přinesli chlé a houky. V noci padal sní. V lese je vlhký me.
V chodbě opadává omíka. V chalupě je malovaný stro. V cukrárně si kupujeme dobré pamlky.
V autě si zapni pá. Už mu je deset le. Brzy bude zdrá. Uzavřeli jsme tajný sli.
Uvařili jsme nále na okurky. Útrky papíru ještě upotřebím. Utaženou maku ani šrou nelze povolit.