Počítáme do 10

Počítej hbitě.
8 – 5 =
6 – 3 =
9 – 5 =
8 – 4 =
4 + 4 =
3 + 5 =
3 + 3 =
4 + 5 =
7 – 4 =
9 – 2 =
10 – 4 =
8 – 3 =
5 + 3 =
6 + 4 =
7 + 2 =
3 + 4 =