Počítáme do 10

Všimni si záměny sčítanců. Stačí ti poté spočítat jen polovinu příkladů.
1 + 5 =
1 + 9 =
7 + 1 =
8 + 2 =
5 + 1 =
9 + 1 =
1 + 7 =
2 + 8 =
6 + 2 =
4 + 5 =
6 + 3 =
3 + 5 =
2 + 6 =
5 + 4 =
3 + 6 =
5 + 3 =