Počítáme do 20 bez přechodu

Odčítání pro dobré počtáře - dokážeš spočítat všechny příklady bez chyby?
19 – 1 =
15 – 2 =
17 – 3 =
16 – 4 =
16 – 2 =
19 – 2 =
13 – 2 =
13 – 3 =
19 – 3 =
15 – 3 =
15 – 4 =
18 – 4 =
16 – 4 =
19 – 4 =
19 – 5 =
16 – 5 =
18 – 5 =
15 – 5 =
17 – 5 =
17 – 6 =