Počítáme do 20 s přechodem přes 10

Doplň správný sčítanec.
12 = 9 +
14 = 9 +
11 = 9 +
15 = 9 +
15 = 8 +
12 = 8 +
18 = 8 +
13 = 8 +
14 = 8 +
11 = 8 +
17 = 8 +
16 = 8 +
13 = 9 +
13 = 7 +
18 = 9 +
17 = 9 +
15 = 6 +
11 = 7 +
12 = 7 +
12 = 6 +