Počítáme do 20 s přechodem přes 10

Počítej hbitě.
13 – 9 =
12 – 10 =
12 – 9 =
11 – 10 =
10 + 3 =
6 + 8 =
8 + 5 =
13 + 6 =
17 – 9 =
16 – 10 =
19 – 10 =
16 – 9 =
13 + 7 =
14 + 4 =
12 + 7 =
11 + 8 =
11 – 9 =
15 – 9 =
9 + 5 =
9 + 11 =