Počítáme do 20 - slovní úlohy

sad1.jpg Pozorně si přečti dvě slovní úlohy. Obě úlohy postupně vyřeš.
Sadař očesal první den 13 jabloní. Druhý den očesal o 5 jabloní méně než první den. Kolik jabloní očesal sadař druhý den?
první den ..... jabloní
druhý den .... o jabloní méně
=
Druhý den očesal sadař jabloní.

V aleji na jedné straně rostlo 7 jabloní a z druhé strany aleje rostlo 9 jabloní. Kolik jabloní rostlo v aleji celkem?
na jedné straně ..... jabloní
na druhé straně ..... jabloní
=
V aleji rostlo celkem jabloní.