Počítáme do 20 - slovní úlohy

hrad.jpg Pozorně si přečti dvě slovní úlohy. Obě úlohy postupně vyřeš.
Do hradu dovezli 20 pytlů mouky. Pekaři spotřebovali 8 pytlů, kuchaři v kuchyni spotřebovali 3 pytle mouky. Kolik pytlů mouky zbylo?
přivezeno ......... pytlů
spotřebováno .... =
zbylo pytlů ....... =
Na hradě zbylo pytlů mouky.

V hradní posádce je 19 vojáků. Dopoledne stráží 6 vojáků, odpoledne nastupuje do služby 5 vojáků. Ostatní vojáci stráží v noci. Kolik vojáků je ve službě v noci?
hradní posádka ...... vojáků
ve dne stráží ......... =
noční služba .......... =
V noci slouží vojáků.