Počítáme do 20 - magický čtverec

Doplň čtverec tak, aby ve všech jeho směrech byl součet čísel 18.
7
3
9
5