Počítáme do 20 - magický čtverec

Doplň čtverec tak, aby ve všech jeho směrech byl součet čísel 12.
3
7
1
5