Počítáme do 20 - magický čtverec

Doplň čtverec tak, aby ve všech jeho směrech byl součet čísel 15.
2
4
6
8