Násobíme - slovní úlohy

Pozorně si přečti dvě slovní úlohy. Obě úlohy postupně vyřeš.
Andrea koupila 7 pohlednic po 10 Kč. Kolik Kč zaplatila?
1 pohlednice stojí ......
Andrea koupila .......... pohlednic
=
Andrea zaplatila Kč.

Na jednom svetru jsou 4 knoflíky. Kolik knoflíků je na devíti svetrech?
na jednom svetru ...... knoflíky
máme svetrů ...........
=
Na devíti svetrech je knoflíků.