Spojky

Do vět doplň spojky.
Domníval se, ho nikdo nevidí.
Uvidíme, bude mít splněný úkol.
Ve škole potřebujeme pastelky tužky.
Strýc nepřijel, onemocněl.
Alenka natrhala narcisky, uvadly jí.
Nebyl tu Petr Marta.
Maminka nechtěla, šel ven.
Doma si sednu, si lehnu.