Slovesa

Ve větném celku najdi sloveso a zapiš ho do mřížky..
       1     2         
3                   
            4       
                 
       5            
                 
    6