Přičítání a odečítání

Čísla na prvním řádku zvětšuj a zmenšuj podle pokynů.
číslo
24
32
45
57
63
72
96
77
64
53
o 3 větší
o 2 menší
o 2 větší