Součty a rozdíly čísel

Dvojici čísel nejprve sečti a poté odečti. Součty a rozdíly zapisuj do tabulky.
dvojice čísel
34 a 7
45 a 8
65 a 16
46 a 24
25 a 9
86 a 7
55 a 18
36 a 15
78 a 22
součty
rozdíly