Category: Matematika

Počítáme do dvaceti

Na začátku si zopakujeme čísla do dvaceti. Zaměříme se na numeraci, počítání a třídění, rozlišíme dvojciferná a jednociferná čísla, číselné řady, porovnání čísel. Důraz poté klademe na sčítání, odčítání a aplikaci získaných dovedností ve...

Počítáme do sta

Stěžejní učivo druhého ročníku, které by měl zvládnout každý žák ve třídě. Postupně trénujeme numeraci, rozklad čísel v desítkové soustavě, porovnání čísel, přes sčítání a odčítání až po praktické uplatnění učiva ve slovních úlohách....

Násobíme

Ve druhém ročníku bychom měli bezpečně zvládnout násobilku od jedné do pěti. K tréninku násobilky také přidáme jednoduché úsudkové a praktické slovní úlohy. 1) Násobíme jedničkou a) příklady k procvičení: příklady b) příklady k procvičení: příklady c)...

Dělíme

Po tréninku násobení začínáme s nácvikem dělení. Dělíme dvěma, třemi, čtyřmi, pěti a deseti. Na závěr si dělení procvičíme i ve slovních úlohách. 1) Dělíme dvěma a) úsudkové příklady: příklady b) příklady k procvičení: příklady c) procvičování...

Souhrnné opakování

Nikterak těžké a pohodové opakování učiva matematiky na konci školního roku. 1) Spojuj příklady se stejnými výsledky: dvojice 2) Souměrnost: obrázek si otevři v programu Malování. Poté červenou barvou dobarvi jakoby podle zrcátka souměrný obrázek. 3) Násobení a dělení: domino vytiskneme,...