Vlastní jména

Procvičujeme psaní velkých písmen ve vlastních jménech. 1) Kartičky rozstříhejte a rozdělte na lavici do dvou sloupečků podle toho, zda jsou to vlastní jména či jména obecná. – kartičky – 2) Kartičky rozstříhejte a rozdělte na...

Násobíme

Ve druhém ročníku bychom měli bezpečně zvládnout násobilku od jedné do pěti. K tréninku násobilky také přidáme jednoduché úsudkové a praktické slovní úlohy. 1) Násobíme jedničkou a) příklady k procvičení: příklady b) příklady k procvičení: příklady c)...

Hudební výchova

Pro celý školní rok nás čeká celkem devatenáct setkání. U každého setkání najdeme přípravu pro učitele s návrhem možných činností, které můžeme s dětmi realizovat. Počasí – 1. setkání Kočka leze dírou Okolo Frýdku Pastorální...

Opakování

Na závěr školního roku si zopakujeme některé vědomosti, které jsme v průběhu školního roku načerpali. 1) Z rozstříhaných kartiček sestavíme názvy živočichů. Hledáme dvojslabičná a trojslabičná slova: úkol 2) K řadám slov přiřadíme slova nadřazená: cvičení...

Dělíme

Po tréninku násobení začínáme s nácvikem dělení. Dělíme dvěma, třemi, čtyřmi, pěti a deseti. Na závěr si dělení procvičíme i ve slovních úlohách. 1) Dělíme dvěma a) úsudkové příklady: příklady b) příklady k procvičení: příklady c) procvičování...

Souhrnné opakování

Nikterak těžké a pohodové opakování učiva matematiky na konci školního roku. 1) Spojuj příklady se stejnými výsledky: dvojice 2) Souměrnost: obrázek si otevři v programu Malování. Poté červenou barvou dobarvi jakoby podle zrcátka souměrný obrázek. 3) Násobení a dělení: domino vytiskneme,...